Консултански услуги

ИТ Одит ЕООД може да съветва бизнеса за дейности, каквито са планирането на непрекъсваемостта или реагиране при инцидент

ИТ Одит и съвместимост

Методите за защита на информацията играят съществена роля в една организация. ИТ Одит ЕООД помага на организациите да:
* Управляват сигурността като ефективен, динамичен процес;
* Поддържане на последователни операции по сигурността, оценки и докладване;
* Изграждане на подходящите роли и отговорности за контрол и управление на сигурността;
* Установяване отчетност на организационната информация, активи, и механизми за контрол;
* Обосновка на правилните инвестиции в ИТ сигурността, базиран на смислен анализ на разходите и ползите

Политика за развитие

Политиките за защита на информацията, представляват едни от най-мощните механизми за контрол за управление на риска, които една организация може да интегрира. Политиките установяват лидерски позиции по ключови контролни въпроси из цялата организация. Също така те предоставят ясни инструкции за сигурност и контрол на управлението и персонала.

Планиране на непрекъсваемостта на бизнеса

Планиране на Непрекъсваемостта на Бизнеса (ПНБ) е важно изискване за сигурността на всяка организация, целяща да сведе до минимум смущаването на бизнеса или ИТ услугите.

Инцидент Реагиране Планиране

Една компания губи ценна информация почти всяка седмица. Някои от причините са:
* Конкурентна организация, използваща социално-инженерни похвати, за да се сдобие с информация от вътрешен служител.
* Чрез използване на зловреден софтуер, даден служител може да открадне важна информация, докато е вътре във фирмата.
* Кражба на лаптоп от колата на старши мениджър и др.

Във всяка организация е неизбежно да се случват пробиви в информационната сигурност.

В такива моменти е важно да се запази:
* Поверителността на вашия клиент и информацията за служителите;
* Надеждността на компанията, репутацията и имиджа й;
* Цялостта на вашата бизнес информация.

Управление на търговията

Откритите дупки в сигурността на базата данни излагат слабостите в управлението на информационната сигурност. Водещите организации имат разработени програми за контрол на доставчиците, така че механизмите за контроли да са ясно дефинирани и контролирани, и да се наложи тяхното спазване.