Одит и оценка

ИТ Одит ЕООД предоставя уникална, непредубедена гледна точка на цялостната ефикасност и ефективността на механизмите за контрол във вашата организация. Преглед на оценка на ИТ риска, интервю, въпросник, документация и валидация на механизмите за контрол

Одит и оценка

Независима валидация на механизмите за контрол на ИТ предоставя уникална, непредубедена гледна точка на цялостната ефикасност и ефективността на вашите механизми за контрол. Тази перспектива осигурява увереност на вашето ръководство и управление, че техните стратегии за намаляване на риска и целите за контрол функционират постоянно.

Нашите услуги са гъвкави, така че да отговарят на вашите изисквания, от стратегически, рисково-базиран одит за плануване и изпълнение, до тактически контрол на одита, съгласуван с вашия годишен план за одит. Нашите услуги за сигурност и спазване могат да ви помогнат да планирате и изпълните вашия следващ одит с прецизност и увереност.

Оценка на риска за ИТ

Запознаване със заплахите и уязвимостите

Всяка ефективна ИТ програма за сигурност и контроли трябва да започне със задълбочено разбиране на това къде се намира организационния риск. Оценката на риска за ИТ е важна стъпка към създаването на подходящи мерки за сигурност, които ще намалят риска за чувствителните данни в организацията.

Методологията на ИТ Одит ЕООД за оценка на риска за ИТ се основава на стандарти и най-добрите практики от организации като Национален Институт за Стандарти и Технологии (NIST), Международна Организация по Стандартизация (ISO), както и Контролни Цели за Информация и Свързаните с тях Технологии (COBIT). Нашите услуги са повече информационно ориентирани, отколкото технологично ориентирани, за да ви помогнем да разберете точните уязвимости, които заплашват вашите активи на ИТ, както и механизмите за контрол необходими за тяхната защита.

Експертите от ИТ Одит ЕООД правят оценка на вашите активи на ИТ, включително преглед на критичните системи, процеси, свързани с контрола, както и общи бизнес и ИТ операции. Оценката хвърля светлина за организационния поток, поддържащата я технология, уязвимости, както и рискове за ИТ, които изискват механизми за контрол. Оценката се извършва чрез процеса преглед на документация, анкети, интервюта със служители, както и контролни наблюдения. Информацията, получена от услугата за оценка на риска на ИТ Одит ЕООД ще ви позволи да въведете точните механизми за контрол, необходими за ограничаване на риска и да защитите вашите чувствителни данни.