Одиторски услуги

ИТ Одит ЕООД помага на предпазливите за сигурността си фирми да се справят с риска за ИТ. Безпристрастни, напълно самостоятелни одити подходящи за стандарти като БДС ISO/IEC 27001.

Услуги

ИТ Одит ЕООД помага на фирми и организации, за които справяне с ИТ риска е важен фактор, придържайки се към стандартите ISO/IEC 20000-1, 27000, 27001, 27002, 27003, 27004 и 27005.

A: Предварителен, неформален преглед на СУСИ(Системата за Управление на Сигурността на Информацията)

B: По подробен формален одит за съответствие, независимо тестване на СУСИ в съответствие с изискванията, определени в ISO/IEC 27001

C: Подготовка за сертифициране по стандарт БДС ISO/IEC 27001

D: Въпросник помагало за одит на Информационни Технологии(ИТ) - направете си сами проверка на Управлението, Риска и Съвместимостта(УРС)

Как можем да помогнем?

Няма две идентични организации, и поради това, няма два проекта, които да са сходни. Имайки това в предвид ние винаги се вслушваме, учиме и предлагаме начини да ви помогнем да постигнете вашите цели.

Ние предлагаме следните услуги, за да ви помогнем да защитите вашата организацията:

ИТ Одит ЕООД - Консултантски услуги - Планиране на непрекъсваемостта на бизнеса, Инцидент реагиране планиране, Политика развитие ИТ Одит и оценка - Безпристрастна и независима валидация ИТ Одит ЕООД флаер -