ERP системите

ERP системите са софтуерни пакети който позволяват интеграцията на транзакционни-ориентиранани данни и бизнес процеси в цялата организация

ERP системите са софтуерни пакети който позволяват интеграцията на транзакционни-ориентиранани данни и бизнес процеси в цялата организация (Markus и др. 2000). Според Hunton, Wright & Wright(2004), ERP системите улесняват хоризонталната и вертикалната интеграция на бизнес процеси отвъд организацията чрез синхронизиращи пакети и софтуерни приложения (погледни фигура 1). Обикновено всеки един от департаментите в една организация обичайно си е оптимизирала нейната компютърна система по определеният и начин по който департамента си извършва работата, а ERP системите комбинира всичките заедно в една интегрирана софтуерна програма която се влива в една база с данни за да може различните департаменти по лесно да споделят информация и комуникират една с друга. ERP системите не само обхващат традиционно транзакционно процедиране но и елементи на мениджърски поддържащи системи и управление на информацията (Davenport 2000). ERP системите предлагат уникално предимство на компаниите който ги адаптират, като подобряват процеса за взимане на решенията чрез осигуряването на подходяща и навременна информация (Hunton и др. 2004). Повечето компании въвели стандартизираните процеси научават, че най-добрите практики вградени в ERP системите за гарантирано качество и предвидливост в техните глобални бизнес интереси са намаляването на цикличното време от поръчка до доставка (Ross J.W. 1999).
ERP системите
Фигура 1
Анатомия на ERP системите
Източник Davenport (1998)

Според Parr и Shanks (2000), ERP системите имат две важни характеристики: първо, улесняват неформалната връзка помежду визуалният модел на бизнес процеси и софтуерното осъществяване на тези процеси, и следващото е гарантирането на ниво на интеграцията, целостта на данните и сигурност, която не е лесно постижима с множество софтуерни платформи. ERP системите могат да предоставят организация с конкурентноспособни предимства чрез подобряване на бизнес производителността чрез интегриране на управление на веригата за доставки, управление на приеманият инвентар, управление на поръчки от клиенти, управление на планираната продукция, доставки, счетоводство, управление на човешките ресурси и всички други дейности, който се провеждат в съвременния бизнес (Hitt, Kalling, 2003 и др.,). O. Leary (2000) отбелязват следните характеристики на ERP системите:

ERP системите са пакетиран софтуер проектиран за клиентски сървърна среда или традиционен или интернет базиран.

ERP системите интегрират повечето от бизнес процесите.

ERP системите преработват по голямата част от организационните транзакции.

ERP системите използват широка предприятиена база данни която обичайно съхранява всяко едно парче от данни.

В някои случай, ERP системите позволяват интеграция на преработка на транзакциите и планиране на дейности.