Влиянието на ERP системите в одит процеса

Наложително е за одитора да разбере ERP средата за качествена одитодит професията е изправена пред нуждата да осигури по-голяма насока за извършените одити в ERP среда

Информационните технологии играят ключова роля всъщност на всяка фаза на глобалната бизнес среда. Одиторите са изправени пред огромното предизвикателство да работят и актуализират знанията си с такива сложни технологии. ERP системите са технологии навлезни в различни организации с цел постигането на стратегическо предимство в конкурентния пазар. ERP системите създават невидима интеграция на информация сред кръстосано функционални области чрез автоматизацията на бизнес процесите. Това се различава от традиционните информационни потоци в организациите където информацията е обичайно съхранявана и изолирана в ведомствена структура. ERP системите предлагат достъп по всяко време на информация посредством синхронизиращи комплекти с модули и безспорно създаването на симетрична празнина между счетоводната професия и традиционните одит процеси с премахването на традиционния контролен механизъм, на който одиторите разчитат. С такова ниво на интеграция, одит професията е изправена пред нуждата да осигури по-голяма насока за извършените одити в ERP среда. Одиторите са изправени пред огромното предизвикателство да одитират в информационно технологична среда където процесите са интегрирани и контролният механизъм труден за разбиране. Следователно, одиторите разчитат на различни одит свързани средства и софтуерни приложения за достъп до информацията.