Влиянието на ERP системите в одит процеса, мнения

Наложително е за одитора да разбере ERP средата за качествена одит.

Според Wright & Wright (2002), Hunton и др. (2004), одиторите трябва да бъдат наясно за увеличаващият се одит риск участващ в ERP системите. Bae & Ashcroft, (2004) отиват по далеч като заявяват, че ERP прилагането е обикновено асоциирано с елиминацията на традиционните контроли без адекватен заместник. Одиторите традиционно разчитат на този контролен механизъм за ефективна и качествена одит оценка. Наложително е за одитора да разбере ERP средата за качествена одит оценка. Covaleski (2000) подчертал, че счетоводителите трябва за бъдат умствено творчески за да разберат и комуникират добавената стойност на ERP системите и техническите познания нужни за да се приложат.

Докато глобалната бизнес обстановка продължава да се движи към техническо изравняване, одиторите трябва да са по-активни и технически запознати за да одитират в такава сложна среда.