Анализатор нa атаките

Този инструмент може да помогне на разработчиците на софтуер и независимите производители на софтуер, IT професионалистите.

Този инструмент може да помогне на разработчиците на софтуер и независимите производители на софтуер да разберат промените на атакаите в резултат от инсталирането на приложения, които те разработват. Също може да помогне на IT професионалистите, които са отговорни за управлението на внедряването на приложения или сигурността на настолни компютри и сървъри, да разберат как атаките по повърхността на Windows системите се променя в резултат на инсталираните софтуери. Свали Инструмент