Кодираща библиотека AntiXSS

Този подход работи като първо определя валиден или допустим набор от символи, и кодира нищо извън този набор (невалидни знаци или потенциални атаки). Белият-листинг подход предлага няколко предимства в сравнение с другите схеми за кодиране.

AntiXSS е кодираща библиотека целяща да помогне на разработчиците да защитят своите ASP.NET уеб приложения от XSS атаки. Този инструмент се различава от повечето кодиращи библиотеки с това, че той използва бяла листинг техника - понякога се нарича принципа на включвания - цели да осигури защита срещу XSS атаки. Този подход работи като първо определя валиден или допустим набор от символи, и кодира нищо извън този набор (невалидни знаци или потенциални атаки). Белият-листинг подход предлага няколко предимства в сравнение с другите схеми за кодиране. Свали Инструмент