IT одиторът може ли да бъде подведен

В повечето случаи ИТ персоналът има ограничен период от време да завърши по-значимите проекти.

Ако вашите администратори знаят за пропуски в сигурността или неработещи политики, които вашите IT одитори не са открили, те най-вероятно ще се опитат да ги покрият. В повечето случаи ИТ персоналът има ограничен период от време да завърши по-значимите проекти, които от друга страна влияят върху показателите за изпълнение и заплащанията, така че в повечето случай можете да забравите за пропуските в сигурността, които вашите одитори не са успели да забележат.