По-голяма сигурност с TLS

TLS е по-нова и по-усъвършенствана система.

От гледна точка на функционалност, SSL и TLS са почти идентични: TLS също криптира данните в транзит и изисква "ръкостискане" между два оторизирани сървъра, преди да излее съдържанието си.

Разликите между SSL и TLS са едва доловими и от изключително технически характер, но TLS попринцип е по-нова и по-усъвършенствана система. Безопасността на текущата версия на SSL, 3.0, е сравнима с TLS 1.0, но TLS 1.1 и 1.2 ги изпреварват с големи крачки. Дори и така, двата метода са толкова сходни, че някои програми за електронна поща дори използват и двата термина взаимозаменяемо.

Потребителите могат да влизат в сайтове, обезпечени с SSL и TLS чрез система, наречена Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS). Вие вероятно сте виждали зелени икони катинар в URL прозореца на браузъра си, докато пазарувате или влизате във вашата банкова сметка, които показват, че сайтът е защитен и работи с SSL или TLS протоколите чрез HTTPS сайт. Оределянето дали даден сайт работи SSL или TLS, обаче, обикновено е много по-трудно и е извън обхвата на ежедневието сърфиране в мрежата.