Безплатни Стандарти ISO/IEC 27000 27036-1

Информационни технологии -- Методи за сигурност -- ISO/IEC 27000 Системи за управление на сигурността на информацията -- Общ преглед и речник -- ISO/IEC 27036-1 Информационна сигурност за отношения с доставчиците - Част 1: Обща информация и концепции

Публично свободни стандарти на английски

В съответствие със съветите ISO/IEC JTC 1 и ISO и IEC тези международни стандарти са публично достъпни.

ISO Авторско право за свободно достъпни стандарти
Стандарт
Издание
Заглавие
ISO/IEC 27000:2014
3rd
Информационни технологии -- Методи за сигурност -- Системи за управление на сигурността на информацията -- Общ преглед и речник
ISO/IEC 27036-1:2014
1rd
Информационни технологии -- Методи за сигурност -- Информационна сигурност за отношения с доставчиците - Част 1: Обща информация и концепции

Български институт за стандартизация - БИСМоже да се сдобиете със останалите стандартите от - Българския институт за стандартизация - БИС