Вътрешна Система за Контрол

Одиторския преглед на вътрешния контрол се прави за да определи дали такива контроли са способни да намалят до минимум вероятностите от грешки и злоупотреби, и дали предписаните контроли в момента оперират ефективно.

Според Fadzil и др., (2005), преглеждането и преоценяването с адекватността и ефективността на организационните вътрешно контролни системи и качеството на производителност за изпълнението на зададените отговорности е представено в няколко най-основни задачи на одиторската работа. В допълнение Arens и др.,(2006:242) предложил, че одиторите трябва да оценят контролния риск като имат в предвид и двете, проектирането и работата на контролите за да оценят дали са ефективни в транзакционно-обвързаните цели. Одиторите трябва да установят това дали мерките на вътрешния контрол се под-държат в експлоатация. Според Hermanson R.H и др., (1976:122) одиторския преглед на вътрешния контрол се прави за да определи дали такива контроли са способни да намалят до минимум вероятностите от грешки и злоупотреби, и дали предписаните контроли в момента оперират ефективно. Yang & Guan (2004) наблюдавали докато изследвали и оценявали вътрешната счетоводна контролна система, одиторат ще трябва да направи следното:

Извърви предварителен преглед на системата (добиване на общо разбиране на потока на транзакциите и оцени контролната среда).

Завърши прегледа на системата (добиване на детайлно разбиране на предписаните общи и прилагани контроли и документи).

Провеждане на съответстващи тестове.

Оценка на резултатите.