Тестове за Контрол

Тестовете за контрола са за да се определи дали системата за вътрешен контрол генерира сигурни и точни данни и следователно може ли да и се разчита.

Едно от изискванията към външният одитор е да тества ефективността на вътрешните контроли за да може да прецени контролният риск. Следователно, одиторат трябва винаги да тества степента на която отвърдените процедури и контроли са правилно функциониращи. Тези тестове са обикновено наричани тестове за контрол и те определят степента на която одиторат разчита на системата за вътрешен контрол. Yang & Guan (2004) определят тестовете за контрол, за процедури насочени към ефективността и операциите за контрол. Според Hermanson и др. (1976:121), одиторите използват тестове за контрола за да определят дали системата за вътрешен контрол генерира сигурни и точни данни и следователно може ли да и се разчита. Размерът на тестването трябва да бъде достатъчно обстоен за да позволи на одитора да установи заключението дали контролите са оперирали ефикасно по последователен начин.