Висше Образование - балансиране достъп & съвместимост

Защитата на ИТ информация трябва да бъде балансирана с необходимостта за прозрачност и академична свобода, а това е трудна и сложна задача

Висше образование

Висше Образование - Балансиране Достъп&Съвместимост Балансиране на Достъпа & Съвместимостта

Поддържането на мрежата и сигурността на данните във всяка голяма организация е трудна задача за ИТ отделите. Въпреки това, във висшето образование, защитата на ИТ информация трябва да бъде балансирана с необходимостта за "прозрачност" и академична свобода, а това е трудна и сложна задача.

Множество стандарти

Правителствените и индустриалните институции изискват университетите и колежите да осигурят техните мрежи и данни и демонстрират съвместимост с различни стандарти.

Висше образование = Висшa комплексност

Тези проблеми се разрешават трудно, заради сложната структура на висшето образование. Програмите за сигурност на ИТ в колежите или университетите, трябва да следят:

Висше Образование - Балансиране Достъп&Съвместимост
  • Факултетите
  • Собствеността на учебното заведение
  • Стотици мрежови суичове и сървъри
  • Хиляди потребители
  • Разлинчните доставчици
  • Внесени устройства и свързани от студентите с вътрешната мрежа