Здравеопазване - лични данни

С електронните здравни досиета и интегрираните информационни системи в цялата корпорация, доставчиците на здравни грижи трябва активно да оценяват и управляват рисковете, свързани със здравето на своите пациенти и да защитават тяхната здравна информация.

Здравеопазване

Спасяване на човешки животи и защита на данни

Организациите са изправени пред ежедневно предизвикателство за осигуряване на качествени здравни грижи и същевременно спазване на регулаторната среда.

Доставчици

С електронните здравни досиета и интегрираните информационни системи в цялата корпорация, доставчиците на здравни грижи трябва активно да оценяват и управляват рисковете, свързани със здравето на своите пациенти и да защитават тяхната здравна информация.

Бизнес сътрудници и подизпълнители

За здравните организации от всякакъв размер, ние предлагаме активен, балансиран и интегриран подход към управлението на риска.

  • Консултантски услуги / Управление на търговията
  • Одит и оценки
  • Тестване и утвърждаване на услуги
  • Управление на непрекъснато съответствие