Комунални услуги / инфраструктурата

Прекъсвания на системата в резултат от кибер престъпления, вътрешни заплахи и по-напреднали постоянни заплахи, са някои от най-големите предизвикателства пред сектора на икономическите услуги днес.

Комунални услуги

Инициативи за ИТ сигурност за защита на инфраструктурата

Прекъсвания на системата в резултат от кибер престъпления, вътрешни заплахи и по-напреднали постоянни заплахи са някои от най-големите предизвикателства пред сектора на икономическите услуги днес. Едно скорошно проучване, направено от Института Ponemon разкри, че повече от две трети от ИТ специалистите в комунални услуги и енергийни компании смятат, че техните мрежи за данни ще бъдат компроментирани през следващите 12 месеца. Освен това, много системи SCADA в употреба днес не разполагат с най-съвременните технологии, необходими за защита на тези критични мрежи.

Как ИТ Одит ЕООД може да помогне

ИТ Одит ЕООД предлага голямо разнообразие от ИТ решения за сигурността, предназначени да помогнат на енергийните доставчици, за прилагане на програмите за намаляване на риска от провал на контроли или да избегнат налагането на глоби. С услуги като оценка на риска, разработване на политики и тестване на контроли и одит, ИТ Одит ЕООД може да ви помогне да постигнете стабилност в сигурност и едновременно с това да спазвате правните норми и стандарти.