Правителство и публичения сектор

С цел предоставяне на навременни и точни услуги, областните и местните правителствени агенции, заедно с безброй организации от публичния сектор, обработват огромни количества данни и чувствителна лична информация.

Правителство и публичения сектор

ИТ РУС(Ръководство, управление на риска, съвместимост) решения за защита на гражданите

С цел предоставяне на навременни и точни услуги, областните и местните правителствени агенции, заедно с безброй организации от публичния сектор, обработват огромни количества данни и чувствителна лична информация. Точно както тези агенции са изправени пред нарастващ натиск да работят по-ефективно, те се сблъскват и с все по-голям брой регламенти за управлението на риска и съвместимостта, които пречат на ежедневната им дейност. Тези организации се опитват да намерят начин да функционират гладко и да се осигури безопасна среда за чувствителните данни, необходими за да работния им процес.

Въпроси за съвместимост

Повишен контрол и излагането на нарушения с данни от страна на някои държавни и местни правителства, са направили политиките за ИТ сигурност техен основен приоритет за правителствен и публичен сектор на всички нива.

Като пример Щатският Федерален Закон за Управление на Информационната Сигурност (FISMA) е създаден, за да осигури по-добро общественно обслужване и осигуряване на федералните информационни системи. Спазването на тези стандарти, има за задача да гарантира сигурността на публичната и частната информация. Правителството и организациите от публичния сектор се стремят бързо да разберат тези правила и да ги интегрират с необходимите държавни и федерални ИТ политики за сигурност. Това се прави с цел да поправят нарушението на доверието от обществеността, която обслужват. В допълнение, първата държавна облак инициатива на правителството е да изисква правителствените агенции да преместат при ниско и умерено въздействащи системи на облака от 2015 година. За това Американското правителство е разработило програмата FedRAMP за доставчиците на комресиални облак услуги, през която трябва да преминат, за да получат временно право да работят с хостване на правителственни данни.

ИТ Одит ЕООД може да помогне

ИТ Одит ЕООД може да осигури всички необходими консултации или оценки на услуги, зя да се демонстрира дали облак средата отговаря на контролите, процесите, процедурите и изискванията за безопасността. В допълнение, нашата балансирана ИТ програма за спазване подпомага централните и местните правителствени лица да постигнат спазването на нормативните наредби и да се смекчат усложненията. Нашите услуги за оценяване на ИТ сигурността се основават както на централните и местни разпоредби, така и на най-добрите практики.