Софтуер / прилужение / апликация

Трябва да се уверите, че сте защитили организацията си от хакерски атаки, чиято цел е кражба на разработвания от вас софтуер.

Трябва да се уверите, че сте защитили организацията си от хакерски атаки, чиято цел е кражба на разработвания от вас софтуер. Един от начините е въвеждането и спазването на стандартите BDS ISO IEC 27001, които ще ви гарантират, че в интернет няма да се появи копие на вашия софтуер от датата на неговото официално стартиране.

За да постигне това ИТ Одит ЕООД извършва тестове и разработва становища и одиторски доклади подходящи за споделяне с клиенти и оценители от трета страна. Тези тестове проверяват маркетинговите твърдения и са маркирани от ИТ Одит ЕООД, най-доверяваните независими оценители в индустрията.

За да пуснете вашия продукт на пазара, вие трябва да демонстрирате, че той е както съвместим, така и защитен. За много приложения, това означава да бъдат потвърдени от PCI SSC. Но какво ако вашето решение все още не отговаря на тясно дефинираното понятие "приложение за разплащане"? Все по често софтуерни разработчици и доставчици на услуги, търсят независими тестове и доклади за оценка и проверка на маркетинговите твърдения.

Оценка на PA-DSS

Ако вашият бизнес е приложение за разплащане, то трябва да бъде тествано и валидирано със стандарта за сигурност Приложения-Данни(PA-DSS). Нашите клиенти, искат нещо повече от доклад за оценка. Те се нуждаят от партньор, докато се проектира и изгражда приложението, за да избегнат скъпото преработване след това. Те се нуждаят от доклад за валидиране, който да се приеме от съвета при първото си подаване.

Освен плащания

Не всичко е приложения за плащания и много нови технологии (п.р. мобилни устройства, решения за криптиране и др.), не са и няма да бъдат включени в списака на PCI SSC. Но много купувачи на технологии все още търсят независими оценки, преди да въведат нови устройства, технологии или услуги, които взаимодействат с тяхната ИТ инфраструктура.