Търговия на дребно

Търговията на дребно е водещата част на нашата икономика - ранен индикатор за условията напред. Това също е вярно в света на ИТ РУРС, където търговците на дребно се борят директно за сигурността на данните.

Търговия на дребно

ИТ РУРС(Ръководство, управление на риска, спазване)

Търговията на дребно е водещата част на нашата икономика - ранен индикатор за условията напред. Това също е вярно в света на ИТ РУРС, където търговците на дребно се борят директно за сигурността на данните. Големите търговци на дребно са добре запознати с БДС ISO IEC 27001 и сега прилагат технологии, които намаляват техния PCI Security Standards Council (PCI комисия за стандарти по сигурност) обхват и адресират възникващите рискове, породени от мобилните технологии и социалните медии. По-малките търговци на дребно искат да се приведат към системите за управление на информационта сигурност. За това те търсят решения за привеждане в съвместимост с БДС ISO IEC 27001, които са едновременно точни и рентабилни.

Въпросите за съвместимост

Ако не спазвате БДС ISO IEC 27001 или дори, ако не сте ги правилно документирали или не изпробвате своите контроли, вие допускате ненужни рискове. От друга страна, ако сте прекалили със съвместимостта означава, че харчите твърде много пари и ограничавате вашите възможности за бизнес. Ето защо имате нужда от партньор като ИТ Одит ЕООД.

Реалните предизвикателства, реалната стойност

ИТ Одит ЕООД ще ви помогне да се разработи програма, с правилен размер на съвместимост. Не само ще ви помогнем да станете съвместими със стандартите но и ние ще ви помогнем да получите стойност от програмата. За търговците на дребно, ние сме особено фокусирани върху:

  • Подпомагане на новите търговците в запознаването с БДС ISO IEC 27001 стандартите и правенето на първата им пълна оценка.
  • Предоставяне на съвети за това как да се намали обхвата БДС ISO IEC 27001 колкото е възможно чрез сегментиране и прилагане на технологии, като криптиране или токанизация.
  • Ние ви помагаме да изберете контроли, които отговарят на вашия бизнес и операции
  • Предоставяне на насоки за разработване на процедури, които защитават вашите сътрудници.
  • Проверка, че контролните работят по предназначение.
  • ИТ Одит ЕООД може да пмогне

    Ние сме различни, от фирмите, които се опитват да продават решения за сигурност. Ние сме напълно независими и се фокусираме само върху нашите бизнес цели.