Финансови услуги

С увелияаването на данните, постоянната заплаха от кибер атаки, разширяването на регулаторния контрол, както и нарастващите очаквания на клиентите, сектора на финансовите услуги е изправен пред предизвикателството набор от изисквания.

Намаляване на риска, като същевременно посрещаме и изискванията на клиентите

С увелияаването на данните, постоянната заплаха от кибер атаки, разширяването на регулаторния контрол, както и нарастващите очаквания на клиентите, сектора на финансовите услуги е изправен пред предизвикателството набор от изисквания. Институциите за Финансови Услуги(ИФУ) трябва да намерят разходно-ефективен начин да предлагат иновативни услуги като същввременно се гарантира сигурността на данните.

Повече от съвместимост със стандартите

Секторът на финансовите услуги претърпя сътресения през последните години. В резултат на това, ИФУ са започнали да изостават традиционите бизнес модели, за да се генерират нови източници на приходи, останат конкорентни, и да разширят клиентската си база. Макар визхода на понятия като електронно банкиране, клауд и управление на търговията са революционирали индустрията, тя също така е ескалирала информационния риск на повечето финансови организации.

За да не губят своята актуалност в този развиващ се пазар, финансовите организации са изправени пред огромната задача да осигурят данните си, който често пребивават извън техните стени. Основно спазване не е достатъчно. С цел да се осигурят данните наистина, днешните ИФУ трябва да надминават съвместимостта си с цел да могат да:

  • Определят риска
  • Оценат устойчивостта на ИТ контролите
  • Идентифицират уязвимостите
  • Подобрят обучението на служителите
  • Проведът анализи на въздействието върху бизнеса
  • Изпробване на сигурността от вътрешността на организацията
  • ИТ Одит ЕООД може да помогне

    ИТ Одит ЕООД предлага пълен пакет от услуги по сигурността, целящи да е съвместим и да надхвърля регулаторните нужди за сектора на финансови услуги.