Хостинг доставчици

Като доставчик на хостинг услуги, вие трябва да отговаряте на постоянно променящите се изисквания на клиентите, поддържане на изключителни нива на обслужване и прозрачност, демонстриране на съответствие с широк спектър от стандарти и регулаторни изисквания в БДС ISO IEC 27001.

Хостинг доставчици

Предимство: Съвместимост

Като доставчик на хостинг услуги, вие трябва да отговаряте на постоянно променящите се изисквания на клиентите, поддържане на изключителни нива на обслужване и прозрачност, демонстриране на съответствие с широк спектър от стандарти и регулаторни изисквания в БДС ISO IEC 27001. Все по-често, спазването на специално-валидиране в облачните услуги е ключът към спечелването на нов бизнес.

Една оценка, много стандарти

Защото ИТ Одит ЕООД е независим одитор, без умисъл да продава хардуер или софтуер, свързан със сигурността. Хостинг доставчиците могат да разчитат на нашия анализ и препоръки, които да бъдат обективни и 100% фокусирани върху Ваще интереси.