Ресторанти и хотели

С увелияаването на данните, постоянната заплаха от кибер атаки, разширяването на регулаторния контрол, както и нарастващите очаквания на клиентите, сектора на финансовите услуги е изправен пред предизвикателството набор от изисквания.

Ресторантите и хотелите

ресторантите и Хотелите ИТ РУРС(Ръководство, управление на риска, спазване) с усмивка

Ресторантите и хотелите са сложни предприятия, където чувствителните данни и ИТ управлението на риска е предизвикателство. Вие не може да обслужвате своите клиенти, без обработка на кредитни карти, както и в много случаи, съхранение на информация за тях в системата за лоялност. И все пак, има все по-присъстващ риск за платежни измами, нарушения на неприкосновеността на личния живот на потребителите и бизнес прекъсване от кибератаки.

Добре работеща (ИТ РУРС) програма ще ви помогне да се справите с тези рискове и да се съобразите със законодателството и стандартите, като БДС ISO IEC 27001. Тя също така ще ви помогне за безопасно прилагане на нови технологии, които да движат бизнеса ви напред, докато изграждането на култура на информираност относно сигурността във вашата организация и особено със служителите на предна линия.

Меню пълно с опции

Добрата новина е, че има доказани решения, които могат да ви опазят: сегментиране на мрежата и инструменти за управление, утвърдени заявления за плащане, токанизация и криптиращи решения, регистриране и мониторинг на услуги, както и много други, да не говорим за по-дълъг списък с консултанти, които могат да ви помогнат да ги изпълнят. Но как ще се реши какви решения са подходящи за вашия бизнес?

ИТ Одит ЕООД може да помогне

Често, има смисъл да се започне с цялостна оценка на ИТ риска, която ще помогне да се идентифицират и приоритизират всички рискове, който вие сте отговорни за управлявате. Независимо от това къде сте в ИТ РУРС приключението, ИТ Одит ЕООД е най-подходящия партньор.